Polish Mind Hacks – 100 sposob√≥w na zg≈ǃôbienie tajemnic umys≈Çu

polish_cover.jpgMind Hacks has been published in Polish as 100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu. You can order it here, and at kognitywistyka.net, the polish cognitive science website, you can read an interview Matt and I did. The interview is available in English and in Polish and is part of a series of three (the next two will shortly be available in the same place).

And so, to any polish readers – welcome to mindhacks.com!

The details of the new translation, in Polish, below the fold

100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu
Autorzy: Tom Stafford, Matt Webb
Tłumaczenie: Ewa Borówka, Daria Kuczyńska-Szymala
ISBN: 83-7361-893-7
Tytuł oryginału: Mind Hacks
Format: B5, stron: 384

Data wydania: 01/2006

Cena książki: 39.90 zł
koszty wysyłki / informacje o księgarni

oceń książkę / zgłoś erratę
poinformuj znajomego o książce
wydrukuj opis / opis i spis tre≈õci

Dodaj do koszyka

Spis tre≈õci

Poznaj sekrety funkcjonowania mózgu

* Procesy zachodzące w mózgu
* Selekcjonowanie informacji odbieranych zmysłami
* Sposoby przyswajania wiedzy

Badania ludzkiego mózgu przeprowadzane przez ostatnich 20 lat dowiodły, że porównywanie zasad jego funkcjonowania do działania komputera jest dużym błędem. W wyniku tych badań dostrzeżono, jak ogromną rolę w procesach myślowych odgrywają emocje. Sposób przetwarzania informacji przez mózg to niezwykle skomplikowany proces, którego nie da się porównać z jakimkolwiek procesem obliczeniowym realizowanym przez komputer. Badaniami sposobu funkcjonowania ludzkiego mózgu zajmuje się neuropsychologia kognitywna. Dzięki niej możemy dowiedzieć się, w jaki sposób nasz mózg interpretuje sygnały docierające do niego ze zmysłów, jak przyswaja wiedzę i jak selekcjonuje informacje, które zapamiętujemy. Taka wiedza jest przydatna nie tylko psychologom. Jeśli poznamy tajniki działania umysłu, będziemy mogli projektować witryny WWW, które będą zapadać w pamięć, aplikacje, których obsługa nie przysporzy problemu użytkownikom, i reklamy, których treść będzie oddziaływać na właściwe ośrodki mózgu.

KsiƒÖ≈ºka “100 sposob√≥w na zg≈ǃôbienie tajemnic umys≈Çu” to przeglƒÖd wynik√≥w bada≈Ñ naukowc√≥w zajmujƒÖcych siƒô neuropsychologiƒÖ kognitywnƒÖ. Przedstawia nie tylko spos√≥b funkcjonowania ludzkiego m√≥zgu, ale r√≥wnie≈º powiƒÖzania pomiƒôdzy jego dzia≈Çaniem a naszymi zachowaniami. Podpowiada metody rozwiƒÖzywania r√≥≈ºnych problem√≥w z wykorzystaniem okre≈õlonych w≈Ça≈õciwo≈õci naszego m√≥zgu. CzytajƒÖc tƒô ksiƒÖ≈ºkƒô, dowiesz siƒô, jak dzia≈Ça m√≥zg, w jaki spos√≥b filtrujemy i przyswajamy informacje oraz jak funkcjonuje nasza pamiƒôƒá. Nauczysz siƒô lepiej wykorzystywaƒá swoje mo≈ºliwo≈õci intelektualne oraz uwzglƒôdniaƒá zasady funkcjonowania umys≈Çu podczas projektowania aplikacji i witryn WWW, pisania tekst√≥w oraz rozmawiania z lud≈∫mi.

* Sposoby badania ludzkiego mózgu
* Przetwarzanie informacji wzrokowych
* Koncentracja
* Procesy zachodzące w mózgu podczas słuchania i mówienia
* Łączenie informacji pochodzących z różnych źródeł
* Zapamiętywanie informacji i wyciąganie wniosków

Ta książka pozwoli Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego umysłu.

2 thoughts on “Polish Mind Hacks – 100 sposob√≥w na zg≈ǃôbienie tajemnic umys≈Çu”

 1. I’d like to invite you to participate in discussions on the new forum about neuroscience and cognitive science – http://kognitywistyka.fora.pl .
  It is generally in Polish but there is also an English section (the main page –> “In English”).
  In Poland almost no-one is interested in cognitive science or neuroscience so we strongly need support. The forum is a part of http://www.kognitywistyka.net , the most popular vortal on cognitive and neural science in Central Europe.
  Please help us to develop the forum and to propagate neuroscience and cognitive science in Poland.
  If you have any questions, please contact the administrator at the address swacewicz(at)kognitywistyka(dot)net .
  Slawomir Wacewicz is a Ph.D. student at the Faculty of English Philology, Nicolas Copernicus University, Torun, Poland – so he can answer _any_ question, even the most sophisticated one.
  In order to avoid abuse, you need to be a registered user to start new threads and write replies in the English section (but reading is always possible). In order to register, you have to click “Rejestracja” (at the main page – meaning: register) –> “Zgadzam siƒô na te warunki” (meaning: I agree) and fill the forms. Translation:
  Użytkownik Рuser
  Adres email – email address
  Hasło Рpassword
  Potwierdź Hasło Рconfirm password
  Then change the value of “jƒôzyk forum”(language of the forum) into ‘english’. That’s all.
  Every international guest will be welcomed warmly.
  Best regards

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: